Ρέικι

Ρέικι σημαίνει Συµπαντική Ζωοδότρα Ενέργεια, Αγάπη χωρίς όρους. Είναι μια πολύ απλή φυσική θεραπευτική μέθοδος. Μόλις ένα άτοµο αφυπνιστεί από ένα δάσκαλο του Ρέικι για να διοχετεύει αυτή την ενέργεια, η ενέργεια θα ρέει φυσικά μέσα από τα χέρια του. Αυτή η ικανότητα διατηρείται για όλη του τη ζωή. Με το Ρέικι δεν χρειάζεται να δεις την ενέργεια, ή να συγκεντρωθείς καθόλου σε αυτήν. Δεν αφαιρείς ενέργεια από κανένα, και δεν δίνεις τη δική σου ενέργεια. Η ενέργεια Ρέικι εξισορροπεί και εναρµονίζει.

Βασικότατο: Οι άνθρωποι που μεταδίδουν την ενέργεια Ρέικι δεν είναι θεραπευτές. Είναι κανάλια-εργαλεία για αυτήν την ενέργεια. Το άτοµο που δέχεται την ενέργεια εναρµονίζεται έτσι ώστε το σώµα του να µπορεί να αυτοθεραπευτεί φυσικά. Ο αποδέκτης, είναι πάντα ο θεραπευτής.

Το Ρέικι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλους τους σκοπούς, τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις. Χρησιµοποιείται µε ασφάλεια οποιαδήποτε στιγµή, σε οποιονδήποτε χώρο, για οτιδήποτε. Ποτέ όμως δεν αντικαθιστά την κλασική ιατρική θεραπεία. Αποτελεί ένα μέσο υποστήριξης και συμπλήρωσης αυτής. Για να εφαρµοστεί το Ρέικι, δεν απαιτείται καµιά ειδική πίστη ή πεποίθηση. Χρησιµοποιείται µε επιτυχία από ανθρώπους από πολλές διαφορετικές θρησκείες και φιλοσοφίες.

1ος ΒΑΘΜΟΣ ΡΕΙΚΙ
Διαρκεί 2 ημέρες και γίνεται σε ομαδικό ή σε ατομικό επίπεδο. Περιλαμβάνει,

 • - Επεξήγηση 7 ενεργειακών κέντρων.
 • - Επεξήγηση ενεργειακών σωμάτων.
 • - Τι είναι το Ρέικι και τι μας προσφέρει.
 • - Η ιστορία του Ρέικι και του Μικάο Ουσούι.
 • - Οι αρχές του Ρέικι.
 • - Δίνονται οι Συντονισμοί («ενεργειακές ενδυναμώσεις», «εναρμονίσεις» ή «μυήσεις»)που ανοίγουν τα κανάλια στο σώμα ώστε να μπορούμε να διοχετεύουμε την ζωογόνο ενέργεια με το απαλό άγγιγμα μας.
 • - Αυτοθεραπεία, διδάσκονται θέσεις των χεριών πάνω στο σώμα μας ώστε να κάνουνε ολοκληρωμένη θεραπεία Ρέικι στον εαυτό μας.
 • - Εξάσκηση αυτοθεραπείας.
 • - Συνεδρία Ρέικι σε άλλα άτομα, διδάσκονται οι θέσεις των χεριών πάνω στο σώμα ώστε να κάνουμε ολοκληρωμένη συνεδρία Ρέικι σε κάποιο άτομο.
 • - Ανταλλαγή Ρέικι.
 • - Δίδονται Διαλογισμοί και Τεχνικές Ρέικι.
 • - Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα που προκύπτουν.
 • - Συνίσταται περίοδος καθημερινής αυτοθεραπείας 21 ημερών.

2ος ΒΑΘΜΟΣ ΡΕΙΚΙ
Διαρκεί 2 ημέρες και γίνεται σε ομαδικό ή σε ατομικό επίπεδο. Περιλαμβάνει,
 • - Επιπλέον συντονισμούς που δυναμώνουν τη ροή της ενέργειας (Μύηση Δευτέρου Βαθμού)
 • - Διδάσκονται τα παραδοσιακά σύμβολα του Ρέικι και οι χρήσεις τους και γίνεται εξάσκηση σε αυτά.
 • - Δίνονται Διαλογισμοί και Τεχνικές Ρέικι.
 • - Εξάσκηση στις Τεχνικές.
 • - Απαντήσεις σε ερωτήματα που τυχόν προκύπτουν.
 • - Συνίσταται περίοδος καθημερινής αυτοθεραπείας και εξάσκησης Τεχνικών.

3ος ΒΑΘΜΟΣ ΡΕΙΚΙ
Μπορεί να γίνει σε ομαδικό ή σε ατομικό επίπεδο και χωρίζεται σε δύο μέρη, Ρέικι 3Α, ή «επίπεδο Μάστερ-Πρακτικού» και Ρέικι 3Β ή «επίπεδο Μάστερ- Δασκάλου».
Περιλαμβάνει,
 • - Επανάληψη θεωρίας και πρακτικής 1ου και 2ου Βαθμού καθώς και συζήτηση πάνω σε θέματα που ίσως προέκυψαν από την πρακτική των δυο προηγούμενων βαθμών.
 • - Διδάσκεται το παραδοσιακό Μάστερ σύμβολο Ρέικι, οι χρήσεις του και γίνεται εξάσκηση σε αυτό.
 • - Δίνεται η τελευταία Μύηση του Ρέικι που δυναμώνει τη ροή της ενέργειας(Μύηση Μάστερ Επιπέδου).
 • - Δίνονται Διαλογισμοί και Τεχνικές Ρέικι.
 • - Διδάσκεται το πώς γίνονται οι συντονισμοί Ρέικι σε όλα τα επίπεδα.
 • - Πως γίνεται η διδασκαλία και των τριών επιπέδων Ρέικι.
 • - Δίνονται απαντήσεις σε τυχόν θέματα που προκύπτουν.
 • - Συνίσταται περίοδος καθημερινής συνεχούς εξάσκησης Αυτοθεραπείας και Τεχνικών και δίνονται επιπλέον συμβουλές.

Μυήσεις ρείκι 2ου και 3ου στην Δήλο και στους Δελφούς.
Καλέστε σήμερα για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944336117